20/11

MÔN LỊCH SỬ ĐỀ VÀ ĐÁP THI HSG CẤP TRƯỜNG LỚP 12

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Câu Hướng dẫn chấm Điểm
 
 
 
 
 
Câu1
Hãy trình bày những diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? 3,0
* Diễn biến chính của Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
- Tháng 4-1917, Lê –nin thông qua Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dcts sang cách mạng xhcn
 
0,25
- Trải qua 8 tháng đấu tranh, từ đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng lật đổ gcts, Đảng Bôn sê vích chuyển sang khỏi nghĩa vũ trang giành chính quyền  
0,25
- Ngày 7/10 (20/10) Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê tơ rô grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng. 0,25
- Đêm ngày 24/10 (6/11) cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Các đội Cận vệ đỏ nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở thủ đô… 0,25
- Đêm 25/10 (7/11) quân khởi nghĩa chiếm cung điện Mùa Đông. Chính phủ tư sản lâm thời bị sụp đổ… 0,25
- Tiếp theo thắng lợi ở Pê tơ rô grat, chính quyền Xô viết được thành lập ở Mat xcơ va. Đầu 1918, cách mang xhcn giành được thắng lợi trên đất nước Nga rộng lớn. 0,25
* Ý nghĩa lịch sử của Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
- Đối với nước Nga: Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử nước Nga. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình…
 
 
0,75
- Đối với thế giới: Cách mạng tháng Mười Nga đãlàm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới…  
             0,75
Câu 2 Lập bảng so sánh giữa cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) với Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) theo mẫu sau:  
3,0
 
Nội dung Cuộc CTTG thư nhất
(1914 – 1918)
          Cuộc CTTG thứ hai                                             
                (1939 – 1945)
 
 
 
 
 
Nguyên nhân
- Quy luật phát triển không đều            
giữa các nước đế quốc dẫn đến
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc
với nhau về vấn đề thị trường
- Quy luật phát triển không đều            
giữa các nước đế quốc dẫn đến
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau về vấn đề thị trường
 
 
0,5
- Đến đầu TK XIX, trên thế giới hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau: Đức – Áo – Hung và Anh – Pháp – Nga. Cả 2 tiến hành chạy đua vũ trang
- Sự kiện Xéc- bi
 
- Hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933... trên thế giới hình thành hai khối  quân sự kình địch nhau:  Đức – Ý – Nhật và Anh – Pháp – Mĩ
- Sự kiện phát xít Đức vu cáo Ba Lan tấn công
 
 
0,5
 
 
 
Tính chất
Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa với cả hai bên tham chiến - Từ 1939 đến trước tháng 6/1941: Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến
- Từ tháng 6/ 1941 đến 1945: Chính nghĩa đối với Liên Xô và các lực lượng hòa bình dân chủ
 
 
0,5
 
 
 
 
 
Kết cục
- 38 quốc gia bị lôi cuốn vào chiến tranh. 10 triệu người chết, 20 triệu người  bị thương, thiệt hại 338 tỉ USD, chi phí cho chiến tranh 85 tỉ USD
 
- 76 nước bị lôi cuốn vào chiến tranh. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, thiệt hại vật chất hơn 4000 tỉ USD
 
 
 
0,75
- Các nước châu Âu trở thành con nợ của Mĩ, sau chiến tranh Mĩ ngày càng giàu hơn. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nhà nước Xô viết được thành lập - Hệ thống các nước XHCN ra đời ở Đông Âu và châu Á, phong trào gpdt có điều kiện phát triển.  
 
0,75
 
B. LỊCH SỬ VIỆT NAM
Câu 1 Tại sao phong trào Cần vương phát triển qua hai giai đoạn? Hãy chỉ ra đặc điểm của mỗi giai đoạn?       4,0
   Phong trào phát triển qua hai giai đoạn vì trong giai đoạn 1 (1885-1888), phong trào đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. Từ sau năm 1888, khi vua Hàm Nghi bị bắt, Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện, phong trào không còn có sự chỉ đạo của triều đình         
     2,0
  - Đặc điểm của mỗi giai đoạn:
+ Giai đoạn 1(1885 – 1888): Phong trào bùng nổ trên phạm vi rộng lớn khắp cả nước với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ khác nhau, sôi động nhất là các tỉnh ở Trung Kì và Bắc Kì…
 
      1,0
  + Giai đoạn 2( 1888 – 1896): Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào vẫn tiếp tục phát triển, nhưng thu hẹp về bề rộng và tập trung đi vào chiều sâu, quy tụ thành những trung tâm khởi nghĩa lớn, bền bỉ, có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn. Trước sự càn quét dữ dội của thực dân Pháp, phong trào ở vùng đồng bằng dần bị thu hẹp và chuyển hoạt động lên vùng trung du, miền núi. Tiêu biểu như khởi nghĩa Hùng Lĩnh, Hương Khê…    
 
      1,0
Câu 2 Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX? Vì sao?       3,0
- Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất là khởi nghĩa Hương Khê       0,5
- Vì:  
+ Về thời gian: tồn tại lâu nhất, kéo dài suốt 10 năm, gây cho địch nhiều tổn thất...      0,5
+ Về quy mô: địa bàn hoạt động rộng lớn hơn các cuộc khởi nghĩa khác gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thậm chí sang cả địa phận của Lào.  
     0,5
  +Về lãnh đạo: Phan Đình Phùng và Cao Thắng là những người có tài chỉ huy và tập hợp lực lượng...      0,5
+ Về lực lượng: lực lượng đông đảo  bao gồm cả các dân tộc thiểu số  ở miền núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.      0,5
+ Về trình độ: tổ chức chặt chẽ... biết sử dụng phương thức tác chiến linh hoạt, chủ đống sáng tạo, chế tạo súng trường theo kiểu của Pháp…      0,5
Câu 3 Hãy đánh giá những điểm tích cực và hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu? Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có gì giống và khác nhau?
 
   
 
     4,0
  * Điểm tích cực và hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu:
- Tích cực:
    + Xác định được kẻ thù chính là thực dân Pháp
    + Đề ra con đường cách mạng mới: đấu tranh vũ trang giành độc lập, tiến hành Duy tân, cải cách đưa Việt Nam tiến kịp các nước phương Tây
     
 
       1,0
  - Hạn chế:
    + chưa hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản nên chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp.
    + chưa thấy được vai trò to lớn, quyết định của quần chúng nhân dân trong đấu tranh cách mạng
     
 
        1,0
  * So sánh chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh  
  - Giống nhau về mục đích cách mạng: Kết hợp cứu nước với Duy tân, giành độc lập đồng thời giành quyền tự do dân chủ cho nhân dân và phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa  
        1,0
  - Khác nhau về việc xác định mục tiêu trước mắt và biện pháp thực hiện
+ Phan Bội Châu: chủ trương bạo động, trước hết đánh Pháp giành độc lập cho dân tộc. Đây là điều kiện tiên quyết để Duy tân và phát triển đất nước
+ Phan Châu Trinh: chủ trương cải cách, trước hết phải Duy tân đất nước, cải cách dân chủ. Coi đây là điều kiện tiên quyết để giải phóng dân tộc
         
 
 
        1,0
Câu 4 Vì sao phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX chuyển sang khuynh hướng dân chủ tư sản?
 
        3,0
  - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện những mầm mống kinh tế TBCN, làm hình thành quan hệ sản xuất mới ở nước ta.  
        1,0
  - Sự đầu hàng của nhà Nguyễn trước thực dân Pháp đã khiến cho các lực lượng yêu nước không còn tin vào chế dộ phong kiến         0,5
  - Những cuộc khởi nghĩa theo đường lối phong kiến đều thất bại, đặt ra một yêu cầu cấp bách là sớm tìm ra một con đường cứu nước mới         0,5
  - Các tài liệu, sách báo nước ngoài chủ yếu là chữ Hán đã du nhập vào Việt Nam, viết nhiều về phương Tây...về cuộc Duy tân, cuộc cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc, cải cách Minh Trị...ảnh hưởng lớn đến tư tưởng cứu nước của những nhà nho cấp tiến  
        0,5
  -  Ý thức dân tộc, dân chủ, dân quyền được nâng cao....         0,5
 
 
-------Hết------
  Thông tin chi tiết
Tên file:
MÔN LỊCH SỬ ĐỀ VÀ ĐÁP THI HSG CẤP TRƯỜNG LỚP 12
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Tổ sử
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tổng Hộp (CĐ, ĐH...)
Gửi lên:
02/10/2017 21:43
Cập nhật:
03/10/2017 11:33
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
19.42 KB
Xem:
85
Tải về:
1
  Tải về
Từ site Trường THPT Phan Chu Trinh Phú Yên:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Lịch sử hình thành và phát triển trường Phan Chu Trinh

Trường THPT Phan Chu Trinh                    GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Tên trường: Trung học phổ thông Phan Chu Trinh Tên tiếng Anh: Phan Chu Trinh High schools Loại hình: Trường công lập Địa chỉ: Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Điện...

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay621
  • Tháng hiện tại32,717
  • Tổng lượt truy cập1,256,999
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây