20/11

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ ba - 18/10/2016 14:49
Công đoàn cơ sở trường THPT Phan Chu Trinh được thành lập trong những năm cuối thời kì bao cấp, đời sống cán bộ giáo viên và công nhân viên gặp không ít khó khăn, nhiều người phải rời bỏ con đường mà mình đã chọn. Thế nhưng ngay từ những ngày đầu, BCH Công đoàn cơ sở đã bằng mọi cách động viên, chia sẻ, quan tâm giúp đỡ đoàn viên, phối hợp Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp họ vượt qua khó khăn để cống hiến, đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Ba mươi năm đã trôi qua, BCH Công đoàn thay đổi theo nhiệm kì, đoàn viên luôn biến động nhưng CĐCS luôn là chỗ dựa cho cán bộ công chức, viên chức, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vào thời khắc trường THPT Phan Chu Trinh bước vào tuổi ba mươi, công đoàn cơ sở hãy quay đầu nhìn lại chặng đường mình đã đi qua để rồi bước tiếp.
  1.  Thời kì 1984 – 1986
       Sau khi trường cấp 2,3 Quang Trung được thành lập, tháng 9 năm 1984, Liên đoàn Lao động huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Khánh ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, chỉ định BCH lâm thời.  Tháng 10, CĐCS tiến hành Đại hội bầu ra BCH nhiệm kì 1984 – 1985 gồm 3 đồng chí, đồng chí Trần Thị Hương (giáo viên cấp 2) được bầu giữ chức Chủ tịch.
     Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế - xă hội, đời sống giáo viên và cán bộ, nhân viên nhà trường, đặc biệt là giáo viên nội trú của nhà trường rất cực khổ. Ăn không đủ no, mặc chưa đủ ấm, phương tiện đi lại  đơn giản chỉ là chiếc xe đạp mà cũng  không có. Nhưng Công đoàn đã động viên mọi thành viên cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh trở thành những công dân có ích cho xã hội.
 2. Thời kỳ 1986 -1990
CĐCS tiến hành đại hội các đồng chí Trần Hoàng Long, Phan Công Phong lần lượt giữ chức Chủ tịch Công đoàn. Đây là thời kì thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội lần thứ VI của Đảng đề xướng đã làm chuyển biến nhận thức và hành động trong toàn xã hội nói chung và trong hoạt động công đoàn nói riêng. BCH Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà nước.
Tuy nhiên cũng trong thời kì này nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nội bộ xảy ra khiếu kiện, tổ chức Công đoàn không thể hòa giải được nên đến tháng 9 năm 1990 CĐCS phải chia tách đoàn viên Cấp 3 sáp nhập vào trường Phan Đình Phùng còn đoàn viên cấp 2 sáp nhập vào trường Cấp 2 Xuân Lộc.
3. Thời kì 1991 - 2002
            CĐCS của trường lần lượt do các đồng chí Trần Văn Tình, Trần Thị Kim Mai giữ chức Chủ tịch qua các kì Đại hội. BCH Công đoàn đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình là tuyên truyền nghị quyết Đại hội lần thứ VI, VII, VIII của Công đoàn Việt Nam  và Luật Công đoàn được thông qua tại kì họp thứ VII Quốc hội khóa VIII (Ngày 30/6/1990), củng cố niềm tin cho đoàn viên vào công cuộc đổi mới, ra sức thi đua “dạy tốt và học tốt” trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, tình trạng nhân lực luôn biến động, trình độ và năng lực của đội ngũ giáo viên hạn chế đặc biệt là việc tiếp cận với khoa học và công nghệ tiên tiến.
4. Thời kì 2002 – 2012
            CĐCS của trường lần lượt do các đồng chí Tô Văn Trí, Đỗ Xuân Định giữ chức Chủ tịch, BCH Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; nâng cao chất lượng phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề
         Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, tích cực đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.
5. Thời kì 2012 – 2014
       CĐCS tiến hành Đại hội bầu ra BCH nhiệm kì 2012 – 2014, đồng chí Phan Văn Tùng giữ chức Chủ tịch cho đến tháng 11 năm 2013 chuyển giao cho đồng chí Trần Thái Bình.
       Nhiệm vụ của BCH Công đoàn cơ sở là phải chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đây là
 nhiệm vụ được xác định quan trọng hàng đầu.
      BCH Chủ động tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Trước mắt là chính sách về nhà ở, chính sách bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế. Phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, Hội nghị cán bộ, công chức.
*  Những hoạt động của Công đoàn cơ sở và thành tích đạt được
Về hoạt động đền ơn đáp nghĩa: CĐCS vận động đoàn viên đóng góp quỹ hỗ trợ tham hỏi các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ nhân các ngày lễ, tết
Về hoạt động nhân đạo:
tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ tấm lưới nghĩa tình, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai … Tham gia phong trào hiến máu tình nguyện ..., phong trào đỡ đầu học sinh có nguy cơ bỏ học vì nghèo hay học yếu.
            Về hoạt động chăm lo đời sống và lợi ích của người lao động: Làm tốt việc chia sẻ vui buồn với  đoàn viên và thân nhân đối với việc hiếu hỉ; tổ chức vui chơi, khen thưởng cho các cháu con cán bộ, đoàn viên công đoàn; khen thưởng phụ nữ hai giỏi nhân các ngày lễ tết trong năm.
            Công tác xây dựng Đảng:  
       Hàng năm CĐCS tổ chức góp ý cán bộ, đảng viên, qua các phong trào thi đua giới thiệu cho chi bộ những quần chúng ưu tú để chi bộ bồi dưỡng cho đi học các lớp nhận thức về Đảng, trong thời gian qua CĐCS đã có 10 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
          Thành tích đạt được qua các phong trào thi đua:
          Danh hiệu thi đua, khen thưởng của Công đoàn:
Danh hiệu thi đua cá nhân
          Nhiều đoàn viên đạt tiêu chuẩn đoàn viên tích cực,
hằng năm có 1-2 đoàn viên được Công đoàn cấp trên khen thưởng. Có 9 cán bộ công đoàn được tặng kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn”. Có 3 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
Danh hiệu thi đua tập thể:
        Tổ Văn – Tiếng Việt từ năm 1997 đến 2007 liên tục đạt được danh hiệu tổ Lao động xuất sắc, được Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng
        Nhiều năm liền CĐCS đạt danh hiệu Tổ chức Công đoàn vững mạnh.
       Nhìn chung trải qua 30 năm với biết bao biến cố, bên cạnh những mặt mạnh và thành tựu, công đoàn cơ sở còn tồn tại nhiều hạn chế và khuyết điểm
       Công tác chỉ đạo thi đua còn chung chung, chưa tập trung vào phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của công nhân, viên chức. Công đoàn chưa thực sự là cơ quan đại diện quyền làm chủ của công nhân, viên chức, chưa mạnh dạn đấu tranh với những hiện tượng lợi dụng tự do dân chủ quá trớn, hiện tượng buông lỏng kỉ cương, kỉ luật.
          Chưa có chính sách giúp đỡ đoàn viên khó khăn về nhà ở, chưa đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt các tổ công đoàn và công đoàn cơ sở.
        Không tạo được nguồn quĩ phúc lợi để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Sau 30 năm nhìn lại, tuy chưa đáp ứng được những tâm nguyện chính đáng của các đoàn viên nhưng phải thấy trong bất kì hoàn cảnh nào, tổ chức công đoàn cũng kề vai sát cánh với các cấp chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đây cũng chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho CBCNVC lao động. Trong thời gian tới phương châm hành động của BCH là:
        Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của nhà trường, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của Đoàn viên. Tìm mọi nguồn lực để tăng phúc lợi, chú trọng đến vấn đề nhà ở cho những đoàn viên công tác lâu năm, có nhiều đóng góp cho nhà trường./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tiểu sử về cụ Phan Chu Trinh

Cha ông là Phan Văn Bình, làm chức Quản cơ sơn phòng, sau tham gia phong trào Cần Vương trong tỉnh, làm Chuyển vận sứ đồn A Bá (Tiên Phước) phụ trách việc quân lương. Mẹ ông là Lê Thị Trung, con gái nhà vọng tộc, thông thạo chữ Hán, ở làng Phú Lâm, huyện Tiên Phước. Mẹ ông mất sớm vào năm ông lên...

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay689
  • Tháng hiện tại32,785
  • Tổng lượt truy cập1,257,067
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây